โฮโลแกรมฟอยล์ (Hologram Foils)

                  ฟอยล์ลาย 3 มิติ ให้ความเงาและมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ หลายผลิตภัณฑ์ใช้ฟอลย์ชนิดนี้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนดูสะดุดสายตา เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่การออกแบบ อีกทั้งยังใช้สำหรับการป้องกันการปลอมแปลง เนื่องจากยากต่อการลอกเลียนแบบ จึงสามารถปกป้องตราสินค้าของท่านได้ 
   PLEASE CONTACT    

     

      

  • Cosmetic Container

  • Label

  • Bottle Label

  • Fishing Lure

  • Fishing Lure

  • Paper

  • Glass

  • Security Lable

Visitors: 34,131