DATE CODING TAPE

 Thermal Transfer Ribbon

 ริบบอน (Thermal Transfer Ribbon) มีอยู่สามชนิด คือริบบอนแว็กซ์,ริบบอน แว็กซ์-เรซิ่นและริบบอนเรซิน เลือกริบบอนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ในงานพิมพ์

          สำหรับการพิมพ์บนฉลากที่ต้องการความประหยัด ริบบอน แว็กซ์ ทำงานได้เป็นอย่างดีและเหมาะสมที่สุด ใช้ความร้อนในการส่งผ่านหัวพิมพ์น้อยที่สุดเหมาะสำหรับพิมพ์ลงบนพื้นผิวฉลากที่เป็นกระดาษ แต่ฉลากที่พิมพ์แล้วมีความทนทานน้อย ไม่เหมาะสำหรับฉลากที่ติดสินค้าแล้วมีการเสียดสีกัน


          ริบบอนเรซิ่น มีคงทนถาวรมากที่สุดสำหรับการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนผ่านผ้าหมึก (thermal transfer printing) เป็นริบบอนที่แพงที่สุด แต่ก็ช่วยให้สามารถพิมพ์ลงบนไวนิลและวัสดุพลาสติกอื่น ๆ ได้ ริบบอนเรซิ่นเป็นริบบอนที่ใช้ความร้อนในการส่งผ่านหัวพิมพ์มากที่สุด ทนต่อการสัมผัสกับน้ำแสงแดดและสารเคมีบางชนิด โดยไม่ซีดจางหรือเสื่อมสภาพ ใช้งานกลางแจ้ง ห้องแช่แข็ง ทนรอยขีดข่วนสูง หากต้องการงานพิมพ์ที่ใช้งานยาวนาน ริบบอนเรซินเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด


          ริบบอน แว็กซ์-เรซิ่น ริบบอนนี้ถูกออกแบบมาเป็นริบบอนอเนกประสงค์ ที่มีความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย ริบบอน แว็กซ์-เรซิ่นสามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวสังเคราะห์ วัสดุพลาสติก และสามารถพิมพ์ลงบนกระดาษได้ด้วย มีการกันน้ำและสารเคมีในระดับปานกลาง ค่าใช้จ่ายอยู่ในระหว่างริบบอน แว็กซ์ และ ริบบอน เรซิน มีราคาแพงกว่าริบบอน แว็กซ์ แต่ถูกกว่าริบบอนเรซิน

 ใช้เพื่อบอกวันหมดอายุ วันที่ผลิต ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

1. Thermal Transfer Ribbon (TTR)

2. Hot Stamping Foil (Hot Tape)

barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label e ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, barcode label barcode ribbon, b

Visitors: 34,131