การบูรณะที่มินามิ-ทานาเบะ, สุมิโยชิ-กุ, โอซ้ากา กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งด้วยแผ่นฟอยล์