คุณคิโยชิก่อตั้งร้าน Murata Kimpaku ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัว