ก่อตั้งบริษัท เซี่ยงไฮ้ มูราตะ คิมพากุ อินดัสทรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยในท้องถิ่น