ก่อตั้งขึ้นบริษัทมูราตะ คิมพากุ (เซินเจิ้น) จำกัด เป็นบริษัทย่อยในท้องถิ่น