คุณชิโระ มูราตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทมูราตะ คิมพากุ