คุณจุน มูราตะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทมูราตะ คิมพากุ